Privacy statement


Bij bezoek aan de website www.werkeninnijmegen.nl van de gemeente Nijmegen (hierna: website) kunnen uw gegevens worden verwerkt. Vanzelfsprekend respecteert en waarborgt de gemeente Nijmegen hierbij uw privacy door naleving van de Wet bescherming persoonsgegegevens. De gemeente Nijmegen is van mening dat verantwoord gebruik van persoonsgegevens op deze webpagina's van groot belang is voor de doelstelling en de reputatie van de onderneming. Daarom is hierna uiteengezet met welke doeleinden uw gegevens worden verwerkt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.
 

Doeleinden van gegevensverwerking


Hoeveel en welke informatie wij van u ontvangen op onze website, is afhankelijk van uw gebruik van de website. De gemeente Nijmegen verwerkt persoonsgegevens primair om bezoekers van de website in de gelegenheid te stellen om actief gebruik te maken van deze website. Als u bijvoorbeeld reageert op een vacature, dan zullen wij uw e-mailadres en andere informatie die u geeft, gebruiken om op uw reactie te reageren. Verder slaat de gemeente Nijmegen uw persoonlijke gegevens op om, tenzij u aangeeft hier geen prijs op te stellen, u informatie te kunnen toezenden en diensten te kunnen aanbevelen, die u mogelijk interessant vindt. Gegevens over het gebruik van onze website en de reacties die wij krijgen van de gebruikers van onze website, helpen ons om onze elektronische dienstverlening en informatievoorziening verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u online bij de gemeente Nijmegen solliciteert en uw CV aan ons verstuurt, dan gebruiken wij die informatie om bij uw profiel een openstaande vacature te zoeken. Door u verstrekte informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij wet- of regelgeving ons daartoe verplicht. Wij verkopen echter nooit uw persoonsgegevens.
 

Cookies


Cookies worden veelvuldig gebruikt door instellingen die via het internet diensten en/of producten aanbieden. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst zodra u de website bezoekt. Ook de gemeente Nijmegen maakt gebruik van cookies. Een cookie kan het gebruik van de website vereenvoudigen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan de website geen cookies ontvangt. Dan kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat u geen toegang hebt tot onderdelen van de website.
 

Websites van derden


Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via de website van de gemeente Nijmegen kunnen worden bezocht.
 

Informatie en rechten met betrekking tot gegevens


De gebruiker van de website heeft het recht om informatie over zijn of haar door de gemeente Nijmegen verwerkte persoonsgegevens op te vragen en kan vervolgens deze gegevens aanvullen, verbeteren, laten verwijderen of laten afschermen, indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt hiertoe een bericht sturen aan inhuur@nijmegen.nl

Ook indien u geen prijs (meer) stelt op het ontvangen van informatie over onze producten en diensten, kunt u dit doorgeven via de genoemde e-mailadressen.
 

Wijziging Privacy Statement


De gemeente Nijmegen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van deze wijzigingen.

© Gemeente Nijmegen, oktober 2015
 

© Werken in Nijmegen