De Seniorenraad Nijmegen heeft drie vacatures

Solliciteer Terug naar overzicht  

Details

Dienstverband:   Publicatiedatum: 26-02-2019 
Werk- & Denkniveau:   Sluitingdatum: 17-03-2019 

Wie zijn wij?
De Seniorenraad adviseert het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen gevraagd en ongevraagd over het (gemeentelijk) beleid in de meest brede zin van het woord en specifiek gericht op ouderen. Het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld  adviezen gegeven over de seniorenfinanciering, de respijtzorg, het planningskader wonen en zorg en de dagbesteding voor ouderen. De Seniorenraad komt maandelijks bij elkaar. Wegens het verstrijken van de zittingstermijn zijn wij op zoek per 1 september 2019 naar een onafhankelijk voorzitter, een lid met speciale aandacht voor Welzijn én een lid met speciale aandacht voor Inkomen en Armoede.

Wij verwachten van de voorzitter dat u aantoonbaar:
• affiniteit heeft met ouderen
• als procesbegeleider een wezenlijke bijdrage levert gericht op het ontwikkelen van kwalitatief hoogwaardige gevraagde en ongevraagde adviezen
• politiek, maatschappelijk en bestuurlijk sensitief en diplomatiek bent
• beschikt over communicatieve  vaardigheden en goed kunt samenwerken en netwerken
•  tenminste 4 dagen per maand aan het werk voor de Seniorenraad kunt besteden

Wij verwachten van de leden Welzijn én Inkomen en Armoede dat u aantoonbaar:
• affiniteit heeft met ouderen en kennis en ervaring heeft met name op het gebied van ‘Welzijn’ en/of ‘Inkomen en Armoede’.
• een proactieve houding heeft bij het herkennen en oppakken van signalen uit de samenleving
• geïnteresseerd bent en ervaring heeft in het kritisch analyseren van beleidsstukken
• beschikt over communicatieve  vaardigheden en goed kunt samenwerken en netwerken
• tenminste 3 dagen per maand aan het werk voor de Seniorenraad kunt besteden

Wij bieden u:
• de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan beleid dat relevant is voor ouderen
• de mogelijkheid om uw kennis en netwerk over beleid dat relevant is voor ouderen te vergroten
• een bescheiden onkostenvergoeding voor de vergaderingen van de adviescommissie
• een inwerkperiode

Benoeming vindt plaats door het college van burgemeester en wethouders op voordracht van de Seniorenraad voor een termijn van drie jaar, die eenmalig verlengd kan worden.

Voor meer algemene informatie over de Seniorenraad: zie www.seniorenraadnijmegen.nl. U kunt ook contact opnemen met de ambtelijk secretaris, Frank Eliëns, seniorenraad@nijmegen.nl,  telefoon 06-46265790.

U kunt uw sollicitatie tot zondag 17 maart 2019 digitaal sturen naar seniorenraad@nijmegen.nl. De gesprekken vinden plaats op dinsdag 2 en/of woensdag 3 april 2019.

Geïnteresseerd?

Solliciteer Terug naar overzicht  
 

© Werken in Nijmegen