Lid Commissie Beeldkwaliteit

Solliciteer Terug naar overzicht  

Details

Dienstverband:   Publicatiedatum: 25-10-2019 
Werk- & Denkniveau:   Sluitingdatum: 01-12-2019 

Gemeente Nijmegen vraagt

Een commissielid voor de COMMISSIE BEELDKWALITEIT

met als aandachtsgebied Landschapsarchitectuur 

De gemeente Nijmegen hecht waarde aan een mooie en aantrekkelijke stad om te wonen, werken, recreëren en te leven. Wij bieden graag een fijne leefomgeving voor bewoners en een positief vestigingsklimaat voor ondernemers; de kwaliteit van de leefomgeving heeft daarmee ook een sociale en economische waarde. Als oude stad met wortels in de Romeinse tijd vormt ons erfgoed een belangrijk onderdeel van onze ruimtelijke kwaliteit. Naast de circa 500 gemeentelijke monumenten en ruim 200 rijksmonumenten kent Nijmegen negen beschermde stadsgezichten met een groot aantal beschermde stadsbeeldobjecten en twee van rijkswege beschermde stadsgezichten. In de bouwopgave zien wij cultuurhistorie als inspirerende factor.

Nijmegen speelt graag een ambitieuze rol bij het realiseren van kwaliteit van de leefomgeving. Dat doen we bijvoorbeeld in ons beleid rondom ruimtelijke kwaliteit en erfgoed, door een hoge ruimtelijke ambitie bij onze projecten  en door het instellen van ruimtelijke kwaliteitsteams bij grote ruimtelijke ontwikkelingen.


De commissie
Momenteel functioneert de commissie nog de Commissie Beeldkwaliteit; wij werken aan het omvormen van onze commissie Beeldkwaliteit naar een commissie Omgevingskwaliteit.

De commissie adviseert het College van Burgemeester en Wethouders onafhankelijk over de ruimtelijke kwaliteit van bouwplannen.
Dat doet de commissie door met initiatiefnemers en ontwerpers te overleggen en te werken aan toegevoegde waarde en zorgvuldige inpassing van de ruimtelijke ontwikkelingen in de stad.
De advisering ten aanzien van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, stadsbeeldobjecten etc. is eveneens ondergebracht bij de commissie. Ons uitgangspunt is dat de commissie daarbij in haar adviezen stuurt op integrale ruimtelijke kwaliteit.
De commissie bestaat uit vijf leden en een voorzitter. Ze vergadert in principe éénmaal in de twee weken op donderdagmiddag in de complete bezetting. Daarnaast komen in de tussenliggende weken subcommissies bijeen om over de plannen van beperktere omvang te adviseren. Naast de Commissie Beeldkwaliteit functioneren er enkele Ruimtelijke Kwaliteitsteams voor diverse omvangrijke ruimtelijke ontwikkelingen.


Persoonlijk profiel
We verwachten van de leden van de commissie dat ze een ontwikkelingsgerichte en gezaghebbende visie hebben. Ook ben je een plezierig iemand, een verbindende persoonlijkheid; je slaagt erin om vakinhoudelijke opmerkingen op een toegankelijke en respectvolle manier te verwoorden in het gesprek met de aanvrager/klant. Je bent een onafhankelijk denker die onderscheid maakt in hoofd- en bijzaken. Vanuit een oplossingsgerichte houding zoek je samen met betrokkenen naar optimale ruimtelijke oplossingen, waarbij je oog hebt voor het proces. Je vindt het leuk om over de grenzen van je vakgebied heen te kijken en je kunt adviesvragen vanuit een bredere context benaderen.

Hoofdtaken
- je geeft advies over bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen in de Commissie Beeldkwaliteit
- daarnaast maak je deel uit van het Ruimtelijk Kwaliteitsteam Waalsprong
- je neemt in overleg deel aan ad hoc werkgroepen en ruimtelijke kwaliteitsteams

Bagage
- je hebt excellente vakkennis op het gebied van landschapsarchitectuur, blijkend uit o.a. een afgeronde relevante academische opleiding en (praktische) werkervaring
- je hebt bij voorkeur ervaring als lid van een geïntegreerde adviescommissie;
- je hebt affiniteit met de stad Nijmegen.

Vergoeding
Voor het bijwonen van de vergaderingen zal een vergoeding zijn. Tijdens het sollicitatie gesprek zal een nadere toelichting worden gegeven over bezoldiging.

Meer informatie
De benoeming vindt plaats door de gemeenteraad. De benoeming geldt in principe voor een periode van drie jaar en kan eenmaal verlengd worden voor een periode van ten hoogste drie jaar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Wentzel of Erik ten Have, te bereiken via tel. 024-7517458 of 024-3299985.

Solliciteren kan direct online. Je kunt reageren tot en met 1 december 2019.

Geïnteresseerd?

Solliciteer Terug naar overzicht  
 

© Werken in Nijmegen