Manager ServiceDesk en Directielid bij het iRvN

Solliciteer Terug naar overzicht  

Details

Dienstverband: Fulltime  Publicatiedatum: 29-10-2018 
Werk- & Denkniveau: WO (Academisch)  Sluitingdatum: 11-11-2018 

Manager ServiceDesk en Directielid bij het iRvN

Organisatie en context
ICT Rijk van Nijmegen (iRvN) is een regionaal ICT-bedrijf van de 7 gemeenten binnen Rijk van Nijmegen. iRvN regelt voor de aangesloten gemeenten (en andere samenwerkingsverbanden tussen deze gemeenten) alles op het gebied van automatisering: de aanschaf, exploitatie en beheer en ontwikkeling van de ICT-infrastructuur (incl. telefonie), de dataopslag en de (veilige) beschikbaarheid ervan.In dit kader heeft iRvN met de aangesloten gemeenten afspraken gemaakt over het niveau en de kwaliteit van de dienstverlening. Zij heeft daarbij de belofte gedaan deze dienstverlening te leveren tegen minder-meerkosten en met meer garanties voor de continuïteit en kwaliteit ervan. iRvN is dus een belangrijke schakel in een adequaat functionerende werkomgeving van ruim 3500 gebruikers. De organisatie van iRvN bestaat uit ICT-Beheer (technisch beheer van de gehele ICT-infrastructuur), Informatie- en Applicatiebeheer (functioneel applicatiebeheer van Gemeente Nijmegen en enkele regionale informatiesystemen) en de centrale ServiceDesk. De directie van iRvN bestaat uit de directeur, de drie afdelingsmanagers en de Changemanager. De ServiceDesk is het centrale meldpunt voor alle eindgebruikers voor incidenten, vragen, inkoopverzoeken, etc. De ServiceDesk heeft een omvang van ongeveer 24 fte. Ondersteunt tussen 3.500 en 4.000 gebruikers in het Rijk van Nijmegen en twee regionale werkorganisaties: Werkbedrijf Rijk van Nijmegen Nijmegen en Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen.

iRvN-devies is: Het eindresultaat moet goed zijn.

De functie
iRvN is een jonge organisatie en dus nog volop in ontwikkeling,  m.n. gericht op het professionaliseren van de bedrijfsvoering en het verlenen van diensten aan de eindgebruiker. Met name de ServiceDesk speelt hierin een cruciale rol. De Servicedesk is hét contactpunt tussen de gebruikersorganisaties en de beheerders (ICT- en Applicatiebeheer). Waar mogelijk lost de ServiceDesk de meldingen zelf op (80%). De overige worden doorgezet naar de andere afdelingen binnen iRvN. De bewaking van alle meldingen vindt plaats binnen de Servicedesk. Essentieel bij die bewaking is goede communicatie naar de eindgebruiker. Deze drie speerpunten: “oplossen”, “bewaken” en “communiceren” zijn daarom de belangrijke ontwikkelpunten voor de Servicedesk in de komende periode. Om deze ontwikkeling een extra impuls te geven zoeken wij een (aankomend) Manager ServiceDesk, tevens (aankomend) lid van het directieteam iRvN die de vaart in de geschetste ontwikkeling houdt, mensen enthousiasmeert en weet waar de prioriteiten liggen.

Als Manager Servicedesk geef je sturing aan het doorontwikkelproces van iRvN in het geheel en de Service Desk in het bijzonder. Daarbij heb je als directielid:
1. De integrale verantwoordelijkheid voor een organisatieonderdeel en draagt actief bij aan de visieontwikkeling en strategische bedrijfsvoering van iRvN.

En als Manager ServiceDesk een drietal belangrijke concrete opdrachten:
2. De doorontwikkeling van de afdeling op de kernwaarden van iRvN (iRvN-merk-waardig-gedrag = samenwerken vanuit een empathische klanthouding).
3. De organisatorische doorontwikkeling en verdere professionalisering van de verschillende Servicedesk-secties:  Senior Servicedesk-engineers, Centrale Servicedesk, Servicepunten, Logistiek en Mobiel team tot een soepel samenwerkende eenheid met een focus op de genoemde speerpunten (oplossen, bewaken en communiceren).
4. De verdere integrale ontwikkeling van de Servicedesk op basis van het principe “innovative thinking and sustainable building”.

De resultaatgebieden van de functie zijn:
1. Integraal management
Je bepaalt de inzet van mens en middelen, de deskundigheidsbevordering,  maakt resultaatgerichte afspraken met je medewerkers en monitort deze.
2. Bedrijfsvoering
Je bewaakt en bevordert de kwaliteit, kwantiteit en tijdigheid van het werk- en productieproces, incl. de informatievoorziening en rapportages (o.a.  voor  de planning en control cyclus).
3. Producten en diensten
Je adviseert over de strategisch ontwikkeling/beleid van iRvN en bent verantwoordelijk voor de vertaling ervan binnen het eigen organisatieonderdeel, incl. richtlijnen en procedures van producten en diensten. Je draagt zorg voor de prioritering en bewaakt de uitvoering en coördinatie.
4. Organisatieadvisering
Je adviseert over (iRvN-interne) organisatievraagstukken en draagt zorg voor de prioritering en vertaling van managementbesluiten naar organisatorische taakstellingen en projecten.
5. Netwerken
Je onderhoudt een regio-relatienetwerk en bent gericht op samenwerking, inclusief het creëren van draagvlak met (bestuurlijke) organisaties/partners over het (strategisch) iRvN-beleid.

Het competentieprofiel
De kerncompetenties van het afdelingshoofd zitten in Verantwoordelijkheid, Creativiteit, Visie, Coachen en Omgevingsbewustzijn. In de uitwerking hiervan moet u dan denken aan de volgende karakteristieken:
• Je bent een inspirerend, authentiek leider die vanuit de doelstelling en missie van de iRvN richting en sturing geeft aan de afdeling en haar medewerkers. Als afdelingshoofd sta je voor verbindend en collegiaal leiderschap en besef je dat jij en jouw afdeling onderdeel zijn van een totaalconcept; je bemoeienis houdt niet op bij de grenzen van de afdeling.
• Je bent een manager met feeling voor de medewerker; Je bent een enthousiasmerend leider, die weet waar de kansen (en bedreigingen) liggen om zijn medewerkers te richten. Binnen jouw afdeling ben je een verbinder, kom je tot samenwerking, weet je cultuurverschillen te overbruggen en krijg jij mensen mee in verandering en innovatie. Als leider coach je op persoonlijke en teamontwikkeling en stuur je op het behalen van gestelde doelen.
• Vanuit je visie op dienstverlening ben je instaat om creatieve oplossingen te bedenken en de impact ervan op lange termijn te overzien. Je hebt het lef om de gebaande wegen te verlaten en bent nieuwsgierig naar alternatieven.
• Je bent een communicatief vaardig, een toegankelijk persoon, je vindt aansluiting op verschillende niveaus en je staat tussen de mensen. Maar je bent ook met voorbeeld gedrag het ServiceDesk-boegbeeld.

Wat we verder nog van je vragen:
• WO-opleiding.
• Kennis van het brede spectrum van ICT als middel voor informatievoorziening.
• Duidelijke visie op de ontwikkeling van informatievoorziening binnen de overheid.
• Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, veranderkunde, bedrijfsvoering en bedrijfsproces¬sen. (Bedrijfskunde/HRM).
• Ervaring met dienstverlening aan eindgebruikersorganisaties, (externe) partners en integraal management.
• Ervaring met de coaching en aansturing van ICT- en/of I&A-professionals.
• Communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
• Rijbewijs B.

Arbeidsvoorwaarden
De functie start als 'rechterhand', maar onder verantwoordelijkheid van de huidige Manager ServiceDesk in de vorm van een zogenaamde 'dakpan-constructie'. De intentie is medio 2019 de eindverantwoordelijkheid definitief over te dragen. Dit betekent dat wij op zoek zijn naar een kandidaat die binnen de genoemde periode voldoet aan bovenstaand profiel. De eindfunctie is ingeschaald in schaal 13, met een maximum bruto maandsalaris van € 5.984,-. Gedurende de dakpan-constructie is de  functie ingeschaald in schaal 12, met een maximum bruto maandsalaris van € 5.520,-.

De Manager Servicedesk (HR21-normfunctie: Manager II) heeft binnen iRvN als directielid/afdelingsmanager een sleutelfunctie. De iRvN-medezeggenschap is daarom nadrukkelijk bij de werving en selectie betrokken.

Overige informatie
De vacature is gelijktijdig voor interne medewerkers en voor externe belangstellenden opengesteld. 

Heb je vragen over de functie of over de organisatie, dan kun je contact opnemen met Anton van Gemert, directeur iRvN, via telefoonnummer 06-53961666 of mailen naar a.van.gemert@irvn.nl.

Interesse?
Reageren kan tot en met 11 november 2018. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 19 november 2018.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Geïnteresseerd?

Solliciteer Terug naar overzicht  
 

© Werken in Nijmegen