Strategische omgevingsmanager aardgasvrije wijken Nijmegen

Solliciteer Terug naar overzicht  

Details

Dienstverband: Tijdelijk ambtelijk  Publicatiedatum: 08-11-2018 
Werk- & Denkniveau: WO (Academisch)  Sluitingdatum: 22-11-2018 

Strategische omgevingsmanager aardgasvrije wijken Nijmegen

Waarom zoeken we een omgevingsmanager?
Gemeente Nijmegen heeft de doelstelling om in 2045 een energie neutrale stad te zijn. Om dat te realiseren moet de gebouwde omgeving in Nijmegen, bestaande uit bijna tachtig duizend woningen en alle andere gebouwen, aangepast worden. De opgave om onze gebouwde omgeving aardgasvrij te maken en in te richten voor een duurzame toekomst noemen we de warmtetransitie. De komende 4 jaar (2019-2022) gaan we met 8 wijken in Nijmegen aan de slag. Per jaar moeten ongeveer 2500 woningen worden aangepast. Dit betekent dat we 10.000 woningen aardgasvrij gaan maken. Een grootschalige en collectieve opgave, die intensieve samenwerking vraagt en bundeling van belangen, ambities, investeringen, instrumenten en kennis. Uiteindelijk komen alle 44 wijken in Nijmegen aan de beurt. Het project kent een hoge mate van complexiteit, omdat er sprake is van een overgang naar een nieuwe situatie waarin oude regels niet meer gelden en nieuwe zekerheden nog niet zijn bepaald. Alle 8 de wijken gaan volgend jaar van start. Omdat er voor deze opgave geen blauwdruk is en om ervoor te zorgen dat het project in goede banen wordt geleid, is er voor dit complexe project een stedelijke projectorganisatie aardgasvrije wijken opgericht. De projectorganisatie gaat zich richten op gebiedsgerichte coördinatie, samenhang tussen de 8 wijken (specifieke projecten en opgaven), samenwerking, strategie, communicatie & participatie en financiering. De projectorganisatie is georganiseerd in een projectmanagementteam (PMT) en bestaat uit een vijftal leden, waaronder een projectmanager, technisch manager, een contractmanager en een omgevingsmanager. Voor de projectorganisatie zijn wij zijn op zoek naar een omgevingsmanager.

Wat ga je doen?
De omgevingsmanager richt zich op stakeholdermanagement en het ontwikkelen van een communicatiestrategie- en plan. De omgevingsmanager is de schakel tussen het project en de omgevingspartijen. Je voert veel gesprekken, zoekt actief de verbinding met en tussen alle belanghebbenden en zorgt dat iedereen gehoord wordt, je creëert draagvlak en kweekt wederzijds begrip, kunt vertrouwen wekken en bevordert een effectieve samenwerking met de stakeholders. Je ontwikkelt de stedelijke pijlers; de conditionering van onder andere planologisch juridische condities, regie op leefbaarheid en stadsvernieuwing. De projectorganisatie Aardgasvrije wijken werkt volgens het IPM model. Dit doe je op stedelijk niveau met de leden van het PMT en op wijkniveau met de projectleiders en het multidisciplinaire team van de acht wijken. Je zorgt dat je goed op de hoogte blijft van wat er speelt in de wijken en agendeert onderwerpen in het PMT, die bijvoorbeeld een gebiedsgerichte aanpak vereisen. 

Hoe ga je dit doen?
Je bent strategisch bedreven in denken en handelen. Je verstaat de kunst om complexe projecten in een stedelijke omgeving zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden. Je vindt het vanzelfsprekend om de omgeving van het project dat direct en indirect van invloed is op de besluitvorming en realisatie van het project te betrekken en hun belangen en wensen te integreren. Je weet wat er nodig is om op de verschillende schaalniveaus (rijk, provincie, gemeente en wijk) draagvlak te organiseren. Je bent in staat om snel te schakelen en het DNA van het gebied te benutten om in het project maatwerk te realiseren. Soms is dat een louter fysieke opgave in de woning en de openbare ruimte. Maar soms is dat het hele leefklimaat in de wijk, zowel sociaal, economisch en fysiek en komen ook onderwerpen als woningdifferentiatie, gezondheid, armoede en eenzaamheid aan de orde.

Wat neem je daarvoor mee?
Voor de functie van programmamanager zoeken wij een gedreven en resultaatgerichte programmamanager die gewend is om in een projectorganisatie te werken. Je hebt een afgeronde academische opleiding en recent gewerkt op dit niveau. Je hebt ervaring met lobbyen en ervaring in het werken in complexe projecten met divergerende belangen. Kennis van Nijmegen en haar regio en planologische juridische kennis zijn een pre.

Wie ben je?
Voor deze uitdagende functie vinden wij het van belang dat je enthousiast bent, gedreven, pro actief en een ster bent in het verbinden van stakeholders en thema’s. We zoeken een collega die een betrouwbare en open gesprekspartner is voor de omgeving en zich goed kan inleven. Vanzelfsprekend is een goed gevoel voor politieke verhoudingen essentieel. Ten slotte ben je analytisch en strategisch sterk, ga je energiek contacten aan en neem je hierin het voortouw en wacht je niet af en je bent een teamspeler.

Wat bieden wij jou?
Je kunt rekenen op een afwisselende en uitdagende functie voor 32-36 uur per week in een dynamische en resultaatgerichte omgeving. Nijmegen is als European Green Capital één van de gemeentelijke koplopers in de warmtetransitie.
De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2019. Je wordt aangesteld in de functie van programmamanager met in eerste instantie een aanstelling voor de duur van twee jaar. Hierna is er zicht op een vast dienstverband. De opdracht is voor in totaal vier jaar. Dit betekent dat na de vier jaar voor ander(e) project(en) passend bij het functieniveau moet worden gewerkt. De functie kent een marktconform salaris passend bij de verantwoordelijkheden en de complexe opgave. Inschaling in schaal 12 – 13. Dit is afhankelijk van je ervaring. Voor meer informatie en inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Henk Berends, afdelingshoofd Ontwikkelingsbedrijf, Ruimtelijke Ontwikkeling en Economische Zaken (h.berends@nijmegen.nl) of Paul Matthieu, projectmanager Aardgasvrije wijken  (p.matthieu@nijmegen.nl).

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Geïnteresseerd?

Solliciteer Terug naar overzicht  
 

© Werken in Nijmegen