Vacature lid van de adviescommissie

Solliciteer Terug naar overzicht  

Details

Dienstverband:   Publicatiedatum: 07-03-2019 
Werk- & Denkniveau:   Sluitingdatum: 31-03-2019 

De gemeentelijkek adviescommissie JMG (Jeugd, Maatschappelijk Opvang en Gehandicapten) is op zoek naar een nieuw lid per 1 september 2019 in verband met het verstrijken van de zittingstermijn. Het aandachtsgebied voor dit lid is Gehandicaptenbeleid, met name lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken.

Wie zijn wij en wat doen wij?
De adviescommissie JMG adviseert het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen gevraagd en ongevraagd over het (inter)gemeentelijk beleid ten aanzien van de in de naamgeving genoemde doelgroepen. In het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld adviezen gegeven over de verordening en beleidsregels voor de Jeugdwet en de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), het beleid ten aanzien van huishoudelijke hulp en van aangepast vervoer. De adviescommissie komt maandelijks bij elkaar en heeft 10 leden met kennis van en ervaring met de verschillende doelgroepen.

Wij verwachten dat u aantoonbaar:
• affiniteit heeft met de genoemde doelgroepen
• Het werken en denken van uit ervaringskennis is gewenst
• een proactieve houding heeft bij het herkennen en oppakken van signalen uit de samenleving
• geïnteresseerd bent en in staat bent beleidsstukken kritisch te analyseren
• beschikt over communicatieve vaardigheden en goed kunt samenwerken en netwerken
• bereid bent tenminste 3 dagen per maand aan het werk voor de Adviescommissie JMG te besteden
• als lid van de commissie een bijdrage levert aan de totstandkoming van kwalitatief hoogwaardige gevraagde en ongevraagde adviezen


Wat bieden wij u?
• de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan het gemeentelijk beleid dat relevant is voor de genoemde doelgroepen
• de mogelijkheid om uw kennis en netwerk te vergroten
• een maatschappelijk betrokken en goed samenwerkend team
• ondersteuning door een ambtelijk secretaris
• een vacatie-vergoeding voor de vergaderingen van de adviescommissie en andere relevante overleggen
• een inwerkperiode

Benoeming vindt plaats door het college van burgemeester en wethouders op voordracht van de adviescommissie JMG voor een termijn van vier jaar, die eenmalig verlengd kan worden.

Voor meer algemene informatie over de Adviescommissie JMG: zie www.jmgnijmegen.nl U kunt ook contact opnemen met de ambtelijk secretaris, Frank Eliëns, f.eliens@nijmegen.nl  tel. 0646265790.

U kunt uw sollicitatie tot en met zondag 31 maart 2019 digitaal sturen naar f.eliens@nijmegen.nl De gesprekken vinden plaats op dinsdag 9 en/of woensdag 10 april 2019.

Geïnteresseerd?

Solliciteer Terug naar overzicht  
 

© Werken in Nijmegen