Opleidingsfacilteiten


De gemeente Nijmegen stimuleert haar medewerkers om zich verder te ontwikkelen, of die ontwikkeling nu vakinhoudelijk is of meer loopbaangericht.

Iedere directie en elke afdeling stelt jaarlijks een opleidingsplan samen met daarin de voornemens voor bijscholing. Jouw scholing en ontwikkeling zijn ook gespreksonderwerpen tijdens je POP-gesprek.
Opleidingen kun je volgen bij de gemeente zelf. Er is een open scholingsaanbod voor alle medewerkers, gericht op het vergroten van basisvaardigheden. Vaardigheden als (advies-)gesprekken voeren, beleidsnotities schrijven of werken in een politiek-bestuurlijke omgeving.
Er zijn ook trainingen die de kennis van het werken in een politieke omgeving vergroten. Bij andere trainingen ligt de nadruk op professionalisering, persoonlijke en loopbaanontwikkeling en leidinggeven/leiderschap.

Je kunt in overleg ook extern een training of opleiding gaan volgen. Ook daarvoor biedt de gemeente ondersteuning en (studie)faciliteiten.
 

© Werken in Nijmegen